Deze regeling is bedoeld om activiteiten en evenementen financieel te ondersteunen die ten dienste staan aan het winkelgebied West-Kruiskade/ 1e Middellandstraat.

Dit is geen aanvraag voor een festival of evenement.
Een evenementenvergunning dient te worden aangevraagd bij Gemeente Rotterdam of Rotterdam Festivals. Deze regeling is aanvullend op het evenement.
U kunt tot €1500,- aanvragen.

Voorwaarden:

- Uw activiteit vindt plaats in de openbare ruimte in en/of rondom het winkelgebied West-Kruiskade/ 1e Middellandstraat.


- Uw activiteit heeft een positieve invloed op het winkelgebied West-Kruiskade/ 1e Middellandstraat.


- U betrekt duidelijk en aantoonbaar het winkelgebied West-Kruiskade/ 1e Middellandstraat bij uw activiteit.


- Het bereik is minimaal 500 personen (bezoekers of digitaal).


- Kosten voor maatregelen (huisorde), wegafzettingen en schoonmaak voortkomende uit uw activiteit zijn voor rekening van uw organisatie.

Contactinformatie

Uw contactgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen nooit zonder toestemming met derden worden gedeeld.

Contactpersoon
Vul hier de naam van uw contactpersoon in.

Email adres
Op welk email adres kunnen wij u bereiken?

Telefoonnummer
Vul hier het telefoonnummer in waarop wij u kunnen bereiken.

Evenement/ activiteit informatie

Naam van evenement
Deze naam kan gebruikt worden op de website en op social media.

Locatie van het evenement/ activiteit
Het is belangrijk dat het evenement raakvlak heeft met de West-Kruiskade of de 1e Middellandstraat. Indien uw locatie elders is, moet u bij de beschrijving toelichten hoe u de straat erbij gaat betrekken.

Korte beschrijving van het evenement/ activiteit
Vul hier een korte beschrijving in. Aan de hand hiervan beoordelen we of we de bijdrage aan u zullen toekennen.


Alleen invullen indien hulp in de promotie gewenst is.

PROMOTIE


Vul dit in als je wilt dat we meehelpen met de promotie van het evenement/ activiteit


Beschrijving
Wij bieden gratis promotie aan via onze kanalen. Vul hier de beschrijving van het evenement in zoals die zowel op de website als op social media zal worden weergegeven. Deze tekst mag uitgebreid zijn en dient zo veel mogelijk details over het evenement, programma en/of artiesten te bevatten.

Datum en tijd

Datum
Van

Tot (alleen invullen als het evenement langer duurt dan een dag)


Tijd
Start :

Eind :

Toegangsprijs
Vul hier de gewenste toegangsprijs in voor het evenement (in euro's).


Meer informatie

Indien er al een Facebook event aangemaakt is, vul dan hieronder de URL in

Website

Facebookpagina

Extra link 1

Extra link 2

Bestanden toevoegen

Al deze bestanden zijn optioneel. de BIZ biedt de mogelijkheid u gratis mee te helpen met de marketing. Indien u hier interesse in heeft kunt u de onderstaande bijlages toevoegen. Deze zullen dan op diverse manieren verspreid worden.

Afbeelding voor website. Formaat: 500x500 pixels
Deze afbeelding zal op de website van de BIZ worden gebruikt. Deze afbeelding dient exact 500x500 pixels te zijn, en mag de totale bestandsgrootte van 100kb niet overschrijden.

Afbeelding voor instagram. Formaat: 500x500 pixels (website afbeelding zonder tekst, let op onderruimte vrij houden. Zie frontpage website voor voorbeelden)
Deze afbeelding zal op de social media van de West-Kruiskade worden gebruikt. Deze afbeelding dient exact 500x500 pixels te zijn, en mag de totale bestandsgrootte van 1mb niet overschrijden.

Flyer. Formaat: A3
Deze flyer zal ter promotie op social media en op A3 en A4 formaat gebruikt worden. Gelieve minimaal A3 resolutie te gebruiken. U kunt ook eigen flyers aanleveren.
De flyer mag de totale bestandsgrootte van 3mb niet overschrijden.

Extra opmerkingen

Hier kunt u opmerkingen en/of vragen omtrent de aanvraag achterlaten. Dit zal niet online worden weergegeven.

Het verzenden kan afhankelijk van de bestandsgrootte enige tijd duren.