Beste ondernemer, beste relatie,

 

Vanaf gisteren is de regeling Click&Collect ingegaan. We hebben vanuit de bedrijfscontactfunctionarissen weer wat informatie op een rij gezet.

 

Landelijke regels Click&Collect

Vanaf 10 februari mogen klanten van tevoren bestelde pakketten bij uw winkel afhalen.

Hiermee probeert de overheid de regels iets te versoepelen en tegelijk het aantal bezoekers van uw winkelgebied te reguleren.

Nog steeds is de dreiging van het aantal besmettingen erg groot, inmiddels kent het virus mutatievarianten.

We vragen dan ook om uw medewerking om met elkaar alle voorzichtigheid te betrachten.

We hebben daarom een aantal regels en voorwaarden voor u op een rij gezet.

 

In de bijlage vindt u een flyer met de voorwaarden en ook een poster die u kunt gebruiken om in uw etalage te hangen. Deze poster wijst uw klanten nog even op de spelregels.

In het kort nog even de belangrijkste spelregels op een rij, deze worden in de bijgevoegde flyer uitgebreider toegelicht.

 

  • Uw klant bestelt telefonisch, via WhatsApp of via uw webshop.
  • Uw klant betaalt bij voorkeur vooraf.
  • Er zit minimaal 4 uur tussen de bestelling en het  tijdvak van ophalen.
  • U geeft de klant een tijdvak van 1 uur. Alleen in dit gereserveerde tijdvak mag uw klant de bestelling komen afhalen.
  • Verspreid de tijdvakken over de dag. Hiermee voorkomt u drukte voor de deur.
  • Voor het afgeven van de bestellingen heeft u in de deuropening een sober ingerichte tafel staan.
  • Om drukte te voorkomen is retourneren helaas niet mogelijk.
  • Uw winkel is gesloten voor publiek. Er mag niet meer personeel zijn dan nodig is.
  • De avondklok is nog steeds van kracht, u mag tot uiterlijk 20.45 uur geopend zijn.

 

Maak afspraken met uw buren en met uw collega’s uit het winkelgebied. Samen kunt u ervoor zorgen dat het afhalen in uw winkelgebied zo goed mogelijk verloopt!

Vanuit de gemeente zullen collega’s van Toezicht en Handhaving regelmatig in de winkelgebieden aanwezig zijn om coachend te handhaven en samen met u te zorgen dat click&collect van toegevoegde waarde is in uw winkelgebied.

 

Post.NL punten.

Binnen de winkels met een Post.Nl punt is het nog steeds mogelijk om uw postpakket te versturen of af te halen.

De overige artikelen mogen wel worden verkocht, maar ook op basis van click&collect aan de buitenzijde van de winkels.

 

Afzettape en stickermateriaal krijgt u van ons.

Met het mogelijk maken van click&collect ligt ook een grote verantwoordelijkheid om het aantal wachtenden te beperken en om rekening te houden met de anderhalve meter maatregelen.

Daarom zijn er ook regels ten aanzien van uitstallingen en verkoopwaren.

Het uitstallen van winkelwaren of reclameborden op de stoep is niet toegestaan. Bij voorkeur gebruikt u deze ruimte langs de gevel als opstelvak voor klanten.

Door het aanbrengen van wachtvakken met tape langs de gevel, kunt u uw klanten attenderen op het houden van 1,5 meter afstand en de wachtrij beperken.

Vanuit de gemeente stellen we afplaktape en stickers met groene pijlen aan u ter beschikking om dit zo goed mogelijk op straat aan te geven.

Op deze manier kunnen we zorgen voor een goede toegankelijkheid en verantwoorde opstelling in de buitenruimte.

Uiteraard kunt u de tape en stickers pas gebruiken als de weersomstandigheden het weer toestaan.

Wij vragen u vriendelijk om geen andere tape te gebruiken. Andere soorten tape laten sporen en lijmresten achter op het trottoir. Bovendien zorgt dit voor een rommelige uitstraling in uw winkelgebied.

 

De tape, stickers, posters en het foldermateriaal komen wij graag in uw winkelgebied bezorgen.

Dan is het belangrijk dat u per collectief het aantal opgeeft wat u in uw winkelgebied denkt nodig te hebben.

Deze aantallen en de gewenste artikelen kunt u per email doorgeven aan de bedrijfscontactfunctionaris van uw gebied. Wilt u dit zo snel mogelijk doen?

 

Toegankelijkheid en dubbel parkeren

Het afhalen van pakketten biedt mogelijkheden. Juist dan is het belangrijk dat we het aantal bezoekers goed reguleren.

Het creëren van opstelstroken langs uw gevel en het reserveren van tijdvakken om de bestelling op te halen zorgen ervoor dat het niet te druk kan worden en geeft ruimte aan passerende voetgangers.

Denkt u ook nog even aan mensen met een visuele of lichamelijke beperking?

Met de slechte weersomstandigheden kan het zijn dat veel klanten de pakketten ophalen met de auto. Wijst u hen er dan op om de auto vooral niet dubbel te parkeren.

Ook op de rijbaan willen we de toegankelijkheid zoveel mogelijk behouden.

 

Avondklok

De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s ochtends is er een avondklok. Dan is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

Voor sommige beroepen, werkzaamheden of privéomstandigheden is het noodzakelijk dat mensen toch na 21.00 uur naar buiten moeten.

Dat kan alleen als u een persoonlijke verklaring of een werkgeversverklaring bij u draagt. In onderstaande links kunt u alle informatie terugvinden.

Ook kunt u de Eigen verklaring Avondklok en de Werkgeversverklaring Avondklok downloaden:

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok

 

Uitbreiding steun

De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen.

Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit.

Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Op onze website www.ondernemen010.nl vindt u alle informatie over de financiële tegemoetkomingen.

Zie de link: https://www.ondernemen010.nl/actueel/uitbreiding-steun/

 

“Pas op voor foute geldschieters”!

Als ondernemer wordt u hard geraakt in de coronacrisis. Dat ontgaat ook mensen niet die u op een verkeerde manier wel “financieel willen helpen”.

Dit is niet in uw belang, maar in het belang van deze groep geldschieters.

Hoe herkent u dit en wat kunt u eraan doen? Vorige week hebben alle ondernemers in Rotterdam persoonlijk een brief ontvangen met informatie.

In de bijlage vindt u voor de volledigheid de flyer met tips over deze foute geldschieters.

 

Click&collect biedt mogelijkheden. Zo komen we telkens een klein stapje verder. En met het in achtnemen van alle voorzorgsmaatregelen kijken we uit naar het moment dat de besmettingscijfers dalen en steeds meer ruimte komt om de economie te herstellen.

Dank u wel, voor uw medewerking, uw doorzettingsvermogen en uw creativiteit!

 

Gemeente-Rotterdam-Click-Collect-4-1.pdf (89 downloads)

 

ClickCollect-1.jpg (71 downloads)

 

infographic-Rotterdam-pas-op-voor-foute-geldschieters.pdf (89 downloads)