Draagvlakmeting

De West-Kruiskade is een van de meest levendige winkelstraten van Rotterdam. Om dit te behouden, hebben we in samenwerking met de eigenaren en ondernemers een gemeenschappelijk doel. Dit doel bereiken we door telkens ‘voor’ te stemmen om het gebied te behouden als Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit unieke samenwerkingsmodel stelt ons in staat om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van onze winkelstraat en onze stem richting externe partijen te versterken.

Met trots kunnen we melden dat de informele draagvlakmeting voor de verlenging van de BIZ ruimschoots succesvol is afgerond. We hadden een benodigd percentage van 25% nodig, en de resultaten zijn indrukwekkend:

  • 94% voorstemmen van de pandeigenaren
  • 78% voorstemmen van de gebruikers (huurders)

Deze overweldigende steun toont aan dat er brede consensus is om door te gaan met de BIZ. Als deze resultaten in oktober worden bevestigd, kunnen we weer vijf jaar lang verder blijven ontwikkelen en innoveren in ons winkelgebied.

Met deze sterke steun kunnen we blijven werken aan marketing, veiligheid, professionele ondersteuning, fondswerving, gevelverlichting, en de organisatie van kunst- en culturele evenementen.

Samen blijven we bouwen aan een sterke en bruisende straat!