Vorige keer is er middels de nieuwsbrief de vraag gesteld waar er graffiti overlast was.
Inmiddels zijn er deze maanden maar liefst 150 stift/sticker/graffiti vervuiling punten schoongemaakt!
We hebben een goede deal gemaakt met het schoonmaakbedrijf. De werkzaamheden zijn bekostigd door de BIZ pandeigenaren en door de Stadsmarinier (Gemeente Rotterdam). Vanaf nu wordt het structureel schoongemaakt.

« van 2 »